EL DORMITORI

Els espais de Sant Pere de Casserres

LO PALAU

El dormitori és una sala construïda cap a la meitat del segle XI, en les fases inicials de l’edificació del monestir. Forma un sol cos amb la sala capitular i l’escriptori. Inicialment era un edifici únic i es va compartimentar d’acord amb les necessitats funcionals del monestir cap a la fi del segle XI, quan ja era totalment acabat.

Aquest edifici fou el primer que es va construir de tot el conjunt monàstic i va funcionar com a residència dels monjos mentre s’acabava l’església i la resta de les dependències. Pot ser que d’aquest primer ús en derivi la port del mur sud, que comunica amb l’exterior.

La porta de la façana de llevant sortia directament a les latrines. Al segle XV s’hi va afegir una sala rectangular, coberta amb embigat sobre arcs diafragma, que contenia les latrines. Al segle XV (1410), aquesta sala rebia el nom de lo palau.

Aquest edifici fou el primer que es va construir de tot el conjunt monàstic i va funcionar com a residència dels monjos mentre s’acabava l’església i la resta de les dependències.

AMB LA COL·LABORACIÓ HISTÒRICA DE