TEMPS

Coneix el monestir i el seu entorn més proper a Osona

COMPLEMENTEM I AMPLIEM ELS MATERIALS DIDÀCTICS

La instal·lació d’aquesta estació meteorològica al Monestir de Sant Pere de Casserres, gestionada pel Consell Comarcal d’Osona, té com a objectiu complementar i ampliar els materials didàctics del projecte educatiu Casserres un viatge en el temps iniciat l’any 2015.

Aquest nou equipament disposa de sensors per a la mesura de la temperatura i la humitat relativa de l’aire, la direcció i velocitat del vent i la precipitació i la pressió atmosfèrica. Per la seva ubicació i situació geogràfica les dades subministrades per tots aquest sensors ens donen, a temps real, informació de les variables meteorològiques d’un dels trams del riu Ter al seu pas per la comarca d’Osona.

Es poden consultar les dades de la nova estació meteorològica Davis Vantage Pro2 (wireless) instal·lada a la teulada del Monestir de Sant Pere de Casserres des d’aquí.

Meteoclimatic és una gran xarxa d’estacions meteorològiques automàtiques no professionals en temps real i un important directori de recursos meteorològics.

Les dades proporcionades per aquesta estació meteorològica s’incorporaran a una base de dades del Consell Comarcal d’Osona que permetrà tasques de vigilància meteorològica, estudis climàtics, entre d’altres.

Meteoclimatic
Weather Icon