L'SCRIPTÓRIUM

Els espais de Sant Pere de Casserres

DIVIDIT EN DOS PISOS

Lscriptórium ocupa l’extrem nord de l’edifici del dormitori i la sala capitular. La sala es va compartimentar cap a la fi del segle XI, moment en què es va dividir en dos pisos i es va obrir la porta del pis superior, on es conserva encara l’armari per a guardar-hi els llibres. Possiblement també hi havia els bancs dels copistes.

L’activitat de copiar i il·lustrar llibres era una de les feines més importants que es desenvoluparen en els monestirs i les canòniques medievals.

El desconeixement de la impremta obligava a copiar manualment els llibres i les seves il·lustracions, utilitzant el pergamí com a material de suport fins al segle XIII, quan es va començar a fer servir el paper obtingut a partir de la fibra tèxtil.

L’activitat de copiar i il·lustrar llibres era una de les feines més importants que es desenvoluparen en els monestirs i les canòniques medievals

AMB LA COL·LABORACIÓ HISTÒRICA DE