LA CUINA

Els espais de Sant Pere de Casserres

LA CUYNA DELS MONJOS

La cuina és una sala construïda a la fi del segle XI. Forma un cos únic amb el refectori; el sostre original fou enderrocat quan s’hi construí un sostre intermedi i es destinà al pis superior a la residència dels masovers (segle XIX). La volta de rajol va ser construïda durant les campanyes de restauració l’any 1969.

Les modificacions sofertes pel monestir han fet desaparèixer qualsevol vestigi del seu mobiliari, llevat del desguàs, visible a la façana sud.

Al segle XV (1410), aquesta sala era anomenada la cuyna dels monjos.

No es conserva a Catalunya cap exemple de cuina monàstica del segle XI. Per això s’ha reconstruït a partir del dibuix del plànol de Sant Gallen (Suïssa) del segle XI, on apareix clarament un foc central com el que trobem a l’abadia cistercenca d’Alcobaca (Portugal), del segle XIX. La resta d’elements s’ha obtingut d’exemples contemporanis com la cuina de l’abadia de Santa Maria de Poblet, del segle XIII, i s’ha fugit dels models més complexos, com la cuina de l’abadia de Fontevrault (França).

No es conserva a Catalunya cap exemple de cuina monàstica del segle XI. Per això s’ha reconstruït a partir del dibuix del plànol de Sant Gallen (Suïssa) del segle XI

AMB LA COL·LABORACIÓ HISTÒRICA DE